Program klubowy - Centrum Handlowe Astra
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Program klubowy


          Centrum Handlowe ASTRA jako nieliczne z wielu Centrów mieszczących się na terenie Wrocławia może pochwalić się wysoko rozbudowanym Programem Klubowym + dla Klientów. Jest to Program, który nie ogranicza, a rozwija wyobraźnię Klienta robiącego zakupy na terenie ASTRY. Cała przygoda istnienia w „Programie Klubowym+” rozpoczyna się od założenia konta za pomocą wypełnionego formularza, do którego Klient dołącza paragon  z  zakupów dokonanych  na stoiskach Firmowych  ASTRY .       

         ASTRA przyznaje Klientowi punkty za dokonywanie regularnych zakupów na stoiskach Firmowych. Uczestnik Programu Klubowego przed dokonaniem płatności przy kasie najpierw pokazuje Kartę Klubową, z której kasjerka wczytuje kod kreskowy i w ten sposób dopisywane są punkty za zakupy konkretnemu Uczestnikowi. W celu zapewnienia wiarygodności i poczucia bezpieczeństwa Klientów, Program Klubowy umożliwia w każdej chwili możliwość weryfikacji ilości zgromadzonych punktów. Uczestnik w każdym momencie przy zakupach po użyciu Karty może zweryfikować swój stan punktów. Stan  punktów widoczny jest na ekranie kasy oraz pojawia się na paragonie Klienta, gdzie widnieje również numer Uczestnika Programu Klubowego, co daje pewność, że dane punkty wpłynęły właśnie na konto danego Uczestnika. Za każdą wydaną 1 złotówkę Klient otrzymuje 2 punkty widoczne następnego dnia roboczego po przyznaniu punktów.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zmianie i aktualizacji uległ Regulamin Programu Klubowego +, którego aktualną
treść zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Ponadto wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, że Astra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana: „Astra” lub „administrator danych”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 4-6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 284115, NIP: 8942903597, REGON: 020541200, kapitał zakładowy: 6.050.000,00 zł, będzie przetwarzać Państwa dane osobowe. Mogą Państwo skontaktować się z administratorem danych w sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem email: sekretariat@astra.wroc.pl lub pod adresem: ul. Horbaczewskiego 4-6, 54-130 Wrocław. Administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. Pani/Pana zgody, w celu: a)         marketingu produktów lub usług własnych Astra oraz kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Astra; b)         promowania usług i produktów Astra oraz kontrahentów bezpośrednich i pośrednich Astra c)         organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych; d)         dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz organom państwowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie Klubowym nie dłużej jednak niż do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Posiada Pani/Pan: a)         prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Astra przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; b)         prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Astra są nieprawidłowe lub niekompletne; c)         prawo żądania od Astra usunięcia danych; d)         prawo żądania od Astra ograniczenia przetwarzania danych; e)         prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Astra danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; f)         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; g)         prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego; h)         prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania. Nieudzielenie zgody uniemożliwi korzystanie przez Państwa z akcji marketingowych, promocyjnych i konkursów prowadzonych przez Astra. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 

  1. Regulamin
  2. Formularz dla osób fizycznych
  3. Formularz dla osób niebędących osobami fizycznymi
  • Program klubowy
  • Jak do nas trafić
  • Plan obiektów

Z naszą kartą wiele zyskujesz

 

Dbając o naszych Klientów stworzyliśmy „Program Klubowy +", dzięki karcie zbieramy punkty i wymieniamy je na Nagrody na wszystkich naszych stoiskach Firmowych oraz na wybranych stoiskach Najemców. My nie narzucamy, to właśnie TY, Drogi Kliencie, wybierasz, co chciałbyś otrzymać w ramach zgromadzonych punktów.

centrum handlowe wrocław

czytaj więcej
Aktualna gazetka zobacz gazetkę
Honorujemy karty astra wrocław centrum handlowe centrum handlowe wrocław centrum handlowe astra ch astra astra astra wrocław centrum handlowe centrum handlowe wrocław centrum handlowe astra ch astra astra
Dostawca usług teleinformatycznych
2012 © ASTRA
Strona zaprojektowana przez: Auch Studio