Kontakt

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO LUB MAILOWEGO

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 71 354-96-02
email: bok@astra.wroc.pl

DZIAŁ MARKETINGU

tel. 71 354-96-17
email: astra4@astra.wroc.pl

DZIAŁ ZAKUPÓW

tel. 71 354-97-30
email: dz@astra.wroc.pl

DZIAŁ ZATRUDNIENIA

tel. 71 354 96 14
email:praca@astra.wroc.pl

STOISKA

tel. w zakładce BRANŻE

SUPERMARKET ASTRA W C.H. TGG

tel. 71 373-58-40 wew. 310

ASTRA spółka z o.o.

54-130 Wrocław
ul.Horbaczewskiego 4-6
tel. 71 354-96-02
fax: 351-51-52

PeKaO S.A. O/W-w
83124019941111001014196299
NIP: 894-290-35-97
REGON: 020541200

Zarejestrowano pod nr KRS 0000284115
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu VI-Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał
zakładowy 6 050 000 zł

Udogodnienia

Bezpłatne Wi-Fi
Duży parking
Karta stałego klienta
Pokój dla rodzica z dzieckiem