Historia Centrum handlowego astra

Centrum Handlowe ASTRA to Polskie Centrum Handlowe z wieloletnią tradycją. Posiadamy bogatą ofertę stoisk wszystkich branż.

Dzisiejsza ASTRA, w zamierzeniu ówczesnych decydentów, miała wypełnić lukę handlową, jaka powstała, przy intensywnej zabudowie mieszkaniowej tego rejonu miasta. Przewidziano tutaj, obiekt handlowy, spełniający funkcję nowoczesnej Hali Targowej. Tak też został opracowany projekt budowlany, którego wykonawcą było Biuro Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego w Warszawie. Budowa Hali Targowej, z przerwami, trwała blisko 6 lat. Inwestycję koordynowała i finansowała Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Społem we Wrocławiu.

Realizacją prac budowlanych zajmowały się wrocławskie przedsiębiorstwa budowlane, przy czym jako głównego wykonawcę wyznaczono Przedsiębiorstwo BUDREM . W końcowej fazie inwestycji nastąpiła zmiana funkcji i zagospodarowania obiektu. Nowy obiekt handlowy, którego powierzchnia całkowita wynosiła około 14 tys.m2, a powierzchnia handlowa 7,5 tys.m2, uzyskał status wielobranżowego sklepu detalicznego, z produkcją piekarniczą na miejscu i przyjął nazwę Spółdzielczego Domu Handlowego ASTRA.

Uroczyste przekazanie, SDH ASTRA, do użytku, nastąpiło 28 czerwca 1985 roku. W bardzo krótkim czasie ASTRA znalazła uznanie w oczach mieszkańców naszego miasta jako prężna placówka handlowa.

Do 1993 roku ASTRA była jednostką handlową należącą do Społem PSS Południe. W dniu 8 grudnia 1993 roku uzyskała osobowość prawną już jako samodzielna Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem ASTRA.

Po 1990 roku zaczęły powstawać w Polsce, w tym we Wrocławiu, nowoczesne hipermarkety spożywczo – przemysłowe, które wyznaczyły kierunki rozwoju i modernizacji istniejących sieci handlowych. W tych warunkach, PSS ASTRA uznała za celowe modernizację swojego obiektu, poprzez dobudowanie nowoczesnego supermarketu, połączonego z głównym budynkiem i zlokalizowanego na poziomie parteru. W dniu 3 grudnia 1999 roku została zakończona rozbudowa kompleksu o taki supermarket. Obiekt o powierzchni ponad 4 tysiące m2 z parkingiem “na dachu”. Po rozbudowie, ASTRA stała się największym Spółdzielczym Domem Handlowym Społem w Polsce. Posiadała wtedy łączną powierzchnię ponad 20 tysięcy m2, z tego 14 tysięcy m2 to powierzchnia handlowa, oraz blisko 600 miejsc parkingowych.

W 2004 roku PSS ASTRA otworzyła, w wynajętym w Centrum Handlowym TGG przy ul. Słubickiej 18 obiekcie, drugi supermarket ASTRA.

W latach od 2001 roku do 2006 nastąpił kolejny etap modernizacji SDH ASTRA polegający przede wszystkim na przebudowie parteru obiektu i przystosowaniu go do działalności handlowo usługowej. W miejsce dotychczasowych magazynów, biur, warsztatów, powierzchni komunikacyjnych powstały nowe powierzchnie handlowe. Natomiast powierzchnie z wejściami wzdłuż elewacji budynku, zagospodarowane zostały na działalność bankową, gastronomiczną, usługową. Powstała też duża placówka Poczty Polskiej.

Od 1 kwietnia 2008 roku PSS ASTRA została przekształcona w „ASTRA” Spółka z. o.o. Również w tym okresie rozpoczęty został następny etap modernizacji obiektu, który tym razem dotyczył głównie drugiej kondygnacji obiektu. Do powierzchni handlowej obiektu zostały włączone okalające tarasy, wymieniono płyty elewacyjne budynku, został ocieplony dach a cały budynek został wyposażony w nowoczesny system klimatyzacyjny. Prace te zostały zakończone w 2011 roku. Po tej modernizacji Centrum Handlowe ASTRA zajmuje ponad 20 tys. m2 powierzchni handlowej i stanowi jeden z większych obiektów, o tym profilu działalności, we Wrocławiu.

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że ASTRA Sp. z o.o. jako właściciel Centrum Handlowego, w 100% objęta jest polskim kapitałem.

Udogodnienia

Bezpłatne Wi-Fi
Duży parking
Karta stałego klienta
Pokój dla rodzica z dzieckiem