INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Astra Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej „administratorem danych””, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych w sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem email: sekretariat@astra.wroc.pl lub pod adresem:

ASTRA Sp. z o.o. ul. Horbaczewskiego 4-6, 54-130 Wrocław

Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  • w celach związanych z realizacją i wykonaniem umowy zawartej z administratorem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*;
  • w celach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w związku ze współpracą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*;
  • w celu zapewnienia ochrony osób i mienia (w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*;
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

 

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi ochrony osób i mienia oraz usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych. Jednakże w zakresie monitoringu wizyjnego CCTV dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 dni.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania i zawarcia umowy.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Udogodnienia

Bezpłatne Wi-Fi
Duży parking
Karta stałego klienta
Pokój dla rodzica z dzieckiem